Na 6 jaar 1e faillissement in portfolio Lendahand

Geschreven door Peter Stolze op 14 februari 2019

14 februari 2019

Al met al een heel vervelend bericht. Voor NewLight Africa, voor hun klanten, voor onze investeerders en voor ons. Het is het eerste faillissement in de geschiedenis van Lendahand. En hoewel het risico altijd aanwezig is, komt het toch hard aan.

Oorzaak
NewLight Africa – met handelsnaam Heya! – is een distributeur van producten die worden verkocht op krediet aan arme huishoudens in Kenia, doorgaans in zeer afgelegen gebieden. Heya! heeft zich vanaf 2017 meer toegelegd op de verkoop van brandstof-efficiënte LPG fornuizen die vele malen milieuvriendelijker en minder schadelijk voor de gezondheid zijn dan koolstof alternatieven of het koken op open vuur.

Een paar maanden geleden heeft de Keniaanse overheid met steun van de Wereld Bank een grootschalig programma aangekondigd, waarbij dergelijke LPG fornuizen sterk gesubsidieerd zouden worden aangeboden (USD 20 ipv USD 75). Een aantal potentiële investeerders die op het punt stonden in te stappen, heeft dientengevolge de geldkraan dichtgedraaid om de ontwikkeling van dit programma en het effect ervan af te wachten. 

Bezoek Lendahand
Investment Manager Tobias Grinwis heeft begin november een bezoek gebracht aan NewLight Africa om de situatie ter plekke te bekijken. Hij heeft onder andere gekeken naar de invloed en reikwijdte van het overheidsprogramma. Ook heeft hij diverse aankondigingen van het betreffende programma kunnen waarnemen. Het NewLight Africa team was ten tijde van zijn bezoek erg gemotiveerd om de uitdaging het hoofd te bieden en het business model aan te passen.

Nieuwe strategie NewLight Africa
Gezien de genoemde ontwikkelingen op de Keniaanse markt, heeft NewLight Africa in het laatste kwartaal van 2018 de strategie aangepast:

  • Voorraden gasfornuizen alleen nog met contant geld verkrijgbaar
  • Focus op Solar Home Systems, zonnelampen en watertanks
  • Operationele kosten verlagen en efficiëntie verhogen
  • Terugbetalingen aan crediteuren uitstellen en nieuw kapitaal aantrekken

Uiteindelijk is het dus niet gelukt deze nieuwe aanpak te financieren en de terugbetalingen weer op te starten.

Vervolg
Uiteraard onderzoeken we of er nog gelden kunnen worden teruggehaald, bijvoorbeeld na verkoop van voorraden. De kans van slagen achten we echter klein, omdat er meerdere crediteuren zijn en de verwachte opbrengst vermoedelijk gering is.

Lessons Learned

  1. Hoe spijtig we het ook vinden, we zullen ons iets minder gaan richten op veelbelovende jonge producenten en installateurs van solarproducten in Afrika. Het is in veel gevallen goed gegaan – waardoor deze bedrijven konden doorgroeien naar de volgende fase – maar dergelijke bedrijven die aan het begin van de groeicurve staan, blijven gedurende een lange periode afhankelijk van externe financiering en een dergelijk risico ligt teveel buiten onze invloedssfeer. We richten ons dus meer op grotere partijen en gevestigde namen. Dat neemt niet weg dat we nog steeds veelbelovende en groeiende partijen willen blijven financieren, maar we zullen er nog selectiever in zijn
  2. We onderzoeken om een limiet in te stellen op te investeren bedragen en/of uitstaande bedragen per leningnemer. Dat is een wat heikel punt, want dan gaan wij immers bepalen hoeveel iemand maximaal mag investeren. Toch overwegen wij dit serieus, ook om spreiding van gelden over meerdere partijen te stimuleren
  3. We zijn voornemens om in nieuwe contracten met (nieuwe) partners op te nemen dat verkregen gelden geoormerkt zijn en derhalve moeten worden gescheiden van operationele gelden. Dat zal lastig zijn, maar bedrijven die hier voor open staan, hebben wel nadrukkelijk de voorkeur
  4. Waar we al langer mee bezig waren en inmiddels is geeffectueerd: we bieden nu ook 50% garantie op sommige directe investeringen in Afrika. Het heeft al met al 1,5 jaar geduurd om het contract met de Zweedse overheid rond te krijgen. We bieden deze garantie sinds januari 2019 aan en uiteraard geldt deze regeling alleen voor investeringen die vanaf januari 2019 in de betreffende garantieprojecten worden gedaan

Meer faillissementen?

Deze maand is gebleken dat het ook SimGas Kenya Ltd niet is gelukt om tijdig nieuwe financiering aan te trekken. Een update over deze partner vindt u hier. Inclusief een webinar met de oprichter van SimGas.

Het is moeilijk aan te geven wat op lange termijn het ‘default percentage’ is in ons portfolio. Nu is het 2.5% maar het gemiddelde bij crowdfunding platformen in Nederland ligt ongeveer tussen de 3-5%. Dat is een grove schatting, maar vermoedelijk wel reëel. Daarom geldt altijd: besteed niet meer dan 10% van het vrij belegbaar vermogen in crowdfunding en spreid zoveel mogelijk!

Ontvang onze nieuwste blog posts direct in je inbox

Vul je e-mail adres hieronder in om bij elke nieuwe geplaatste blog een e-mail te ontvangen.