Een update van onze tekortkomingen

Geschreven door Koen The op 13 december 2021

Zoals je misschien weet, staan de tekortkomingen van Lendahand op onze website. Op een gegeven moment besloten wij dat dit inzichtelijker zou zijn dan te tonen waar wij denken goed in te zijn. Niets voor niets zijn 'eerlijk en transparant' één van onze kernvoorwaarden. Toendertijd moest nog blijken of het openbaar maken van onze tekortkomingen slim was, maar inmiddels weten we dat jullie, onze crowd, het zeer waarderen dat wij ook  onze verbeterpunten laten zien.

Je tekortkomingen herkennen is één. Ze aanpakken is een heel ander verhaal. We zijn vastbesloten ook dat grondig te doen en delen graag met je hoe ver wij intussen weer zijn gekomen.

 

Hoe ver staan we met het aanpakken van onze tekortkomingen?

 

Tekortkoming 1: We weten nog steeds niet wat de netto sociale impact van onze inspanningen is

Tot voor kort konden we mensen alleen de 'ex-ante' impact meedelen die zij met hun investeringen creëren. We vroegen de bedrijven en ondernemers naar de verwachte impact van hun project op onze website. Nu vragen we hen om elk kwartaal, nadat ze de financiering hebben ontvangen, bepaalde statistieken te verstrekken. Op die manier krijgen we een veel beter idee van de daadwerkelijke impact die gecreëerd is.

Op basis daarvan gaan we begin 2022 ons eerste Lendahand Annual Impact Report (Lendahand AIR?) publiceren.

Status: Dit is niet langer een tekortkoming.

 

Tekortkoming 2: We vinden het moeilijk om de ​​balans te vinden tussen impact creëren en opschalen

We hebben gemerkt dat dit neerkomt op 2 vragen: kunnen we grotere volumes aantrekken terwijl we toch midden- en kleinbedrijf en financiële instellingen blijven bedienen? En welke partijen laten we toe financiering aan te trekken via ons platform?

Het goede nieuws wat de eerste vraag betreft, is dat het bedrag dat via ons platform wordt uitgeleend toeneemt. Dat betekent dat er meer geld gaat naar ondernemers in ontwikkelingslanden zodat zij hun bedrijf kunnen laten groeien. Om deze grotere volumes aan te kunnen zijn we wel gedwongen om samen te werken met grotere bedrijven en financiële instellingen. En hoewel dit nog steeds veel impact teweeg brengt, hebben we het gevoel dat we niet het volledige potentieel van de impact die we met Lendahand kunnen creëren, ontsluiten. In een ideaal scenario laten we volumes toenemen terwijl we ook kleinere bedrijven financieren.

Eén van de manieren om dit te bereiken is door nieuwe financiële technologie te gebruiken. We hebben dit gepitched bij US AID en zij hebben ons een subsidie toegekend om dit te kunnen waarmaken. Met de subsidie hebben we het Data Team opgezet. Zij gaan het mogelijk maken om aan 'algorithmic lending' te doen: een snelle manier om kleine bedragen te lenen door middel van zelflerende systemen en algoritmes. Kleine kanttekening, hoewel we geloven in ons idee, is dit allemaal nog niet getest.

Wat betreft vraag 2 gaan wij een Impact Board oprichten. Deze groep mensen zal in een vroeg stadium van het investeringsproces beslissen of een potentieel bedrijf qua impact in onze portefeuille past. Het is rechttoe rechtaan, en achteraf gezien hadden we dit veel eerder moeten doen.

Al met al moeten we deze tekortkoming op onze lijst houden, maar met de focus op de omvang van de bedrijven en instellingen die we financieren.

Om geen afbreuk te doen aan wat we al hebben gedaan met betrekking tot deze tekortkoming: we hebben gedaan wat we beloofd hadden, namelijk samen met verschillende NGO's een nieuw impact-first crowd-lending platform (leningen met 0% rente) helpen opzetten.

Status: Deze blijft op de lijst staan, maar in een andere vorm.

 

Tekortkoming 3: Stressniveaus zijn hoog

In onze jaarlijkse interne happiness enquêtes scoorden we steeds laag op stressniveaus. We gingen dieper graven (yup, meer enquêtes en interviews) en ontdekten de kleinste gemene deler: 'verwachtingen'. We verwachtten te veel van elkaar en tegelijkertijd hadden we een rommelig proces voor taken toewijzen, verwachtingen uitspreken en voortgang meten.

We hebben onze doelstellingen verdubbeld (binnen het objectives & key results framework) en duidelijke rollen en verantwoordelijkheden (R&R's) bepaald. Deze R&R's zijn dynamisch en mensen kunnen vragen om verantwoordelijkheden te veranderen. Iemand kan bijvoorbeeld vinden dat een bepaalde verantwoordelijkheid bij haar hoort, of andersom, dat een van haar verantwoordelijkheden bij iemand anders zou moeten liggen. Eenmaal gesignaleerd, zijn we ertoe verplicht om de situatie te bestuderen en te beslissen wat er moet gebeuren. Het minimaliseren van hiaten en overlappingen in R&R's helpt om stress door verwachtingen te verminderen.

We hebben ook feedback teams opgericht die regelmatig samenkomen. Je zou kunnen denken dat deze sessies tot meer stress leiden, maar dat is niet zo. Zolang deze sessies constructief zijn, verminderen ze onzekerheden en verkeerde percepties.

We hebben hier nog een lange weg in te gaan, en nu er meer mensen bij het team komen moeten we hier bovenop blijven, maar de basis is gelegd.

Status: Dit is niet langer een tekortkoming, zolang we dit blijven opvolgen.

 

Tekortkoming 4: Suboptimale kanalisatie van ideeën, meningen en energie

Dit is een complex vraagstuk. Hoe creëer je een omgeving waarin de beste ideeën winnen? En hoe zorg je ervoor dat ideeën überhaupt gehoord worden, vooral van mensen die het  lastig vinden om zich uit te spreken? Er is uiteindelijk waarschijnlijk geen correlatie tussen de kwaliteit van ideeën en de bereidheid van mensen om zich uit te spreken.

Elke twee weken houden we een Open Mic. Mensen kunnen elk vrij onderwerp of vraag naar voren brengen, of iets persoonlijks meedelen. Het idee is om een open platform te hebben waar mensen hun ideeën of zorgen kwijt kunnen. Deelname is vrijblijvend, maar gelukkig zijn er elke keer veel mensen die inbellen.

We hebben teamleiders aangewezen. Dit is geen extra laag binnen de organisatie, maar het zorgt voor schakels, waardoor informatie in de twee richtingen beter doorstroomt.

Bovendien heeft iedereen ten minste één 1-op-1 gesprek met iemand van het managementteam. Een tweegesprek stimuleert mensen om hun perspectief te geven op zaken die zij als relevant voor hen ervaren. Er zijn ook steeds heel wat 1-op-1 gesprekken tussen teamleden! Het lijkt wel of je op elk moment van de dag twee Lendahand gezichten ziet in café Heilige Boontjes op de begane grond van ons kantoorgebouw.

En dat brengt ons bij hybride werken. We hebben het omarmd en mensen vinden het heerlijk om elke week zelf te kunnen bepalen hoe hun werkweek eruit gaat zien. We zien dat er nog steeds synchroon gewerkt wordt binnen teams, maar asynchroon tussen teams. Op zich is dat OK, maar we zien ook dat de informatiestroom en communicatie daaronder lijden. Uiteindelijk kan dat leiden tot silo's binnen het bedrijf en dat moeten we natuurlijk vermijden. We organiseren daarom meer sociale evenementen zodat het hele team elkaar regelmatig kan ontmoeten. Dat brengt ons bij de volgende tekortkoming.

Status: Dit is niet langer een tekortkoming.

 

Tekortkoming 5: We vieren successen niet genoeg

We hebben geleerd belangrijke mijlpalen te vieren (zo hebben we het bereiken van 100 miljoen euro op ons platform in stijl gevierd, door met pijlen naar elkaar te schieten op het strand van Renesse. Foto's beschikbaar op aanvraag). En als een team iets heeft bereikt waar ze trots op zijn, brengen ze wat lekkers mee naar kantoor. Individuele successen zouden we beter kunnen vieren, maar ach, onze Nederlandse aard maakt dat moeilijk. "Doe maar normaal, dat is al gek genoeg," toch? Dus ja - meer vieren kan altijd en gelukkig valt er veel te vieren bij Lendahand, dus dat komt wel goed.

Status: Hoera, dit is niet langer een tekortkoming.

 

Het voorbije anderhalf jaar hebben wij maar liefst 4,5 van de 5 tekortkomingen aangepakt. Terwijl we ze verbeterden, kwamen alweer nieuwe tekortkomingen om de hoek kijken. Binnenkort publiceren we deze op de daarvoor bestemde pagina. Zo kunnen we er zeker niet omheen. 

Ontvang onze nieuwste blog posts direct in je inbox

Vul je e-mail adres hieronder in om bij elke nieuwe geplaatste blog een e-mail te ontvangen.