KORI: Betere toegang tot financiering voor vrouwen in Peru

In Peru heeft in 4 op de 10 bedrijven een vrouw de leiding. Net als in vele andere opkomende landen is het verkrijgen van financiering er moeilijker voor vrouwen dan voor hun mannelijke collega-ondernemers.

Lokale leningnemer COOPAC KORI werd in 2013 opgericht om vrouwen te helpen de uitdagingen aan te gaan om financiering te verkrijgen. Met het aanbieden van groepsleningen verstrekt KORI leningen met een lage rente, een lange looptijd en zonder onderpand aan vrouwelijke ondernemers. Hierdoor krijgen zij toegang tot betaalbare financiering die is afgestemd op hun behoeften. Lees hier meer over de uitdagingen waar deze vrouwen voor staan en hoe KORI werkt aan een oplossing.

 

Waarom is financiering een uitdaging voor vrouwen in opkomende landen?

Voor veel vrouwen in opkomende landen en ontwikkelingslanden is toegang tot de diensten van een traditionele bank niet vanzelfsprekend. Ook in Peru lopen vrouwen aan tegen een gebrek aan financiële infrastructuur, voornamelijk op het platteland en andere regio’s met lage inkomens. Daarnaast is er een algemeen tekort aan financiële voorlichting en komt genderdiscriminatie nog vaak voor in het financiële systeem.  

Peruaanse vrouwen worden geconfronteerd met culturele en sociale barrières. Zoals in veel opkomende landen worden vrouwen nog steeds gezien als degenen die verantwoordelijk zijn voor huishoudelijke taken en het zorgen voor het gezin, wat het voor hen moeilijk maakt om daarnaast te ondernemen. Verder bestaan er zelfs nog juridische beperkingen die vrouwen bijvoorbeeld niet toelaten om contracten te ondertekenen.

 

Mogelijke oplossingen 

Welke oplossigen kunnen deze situatie verbeteren? Veel openbare en particuliere organisaties en programma's werken aan de verbetering van de financiële kennis van vrouwen door middel van advies- en opleidingsorganen. Bovendien ontwikkelen bepaalde banken en andere financiële instellingen specifieke financiële producten voor vrouwen, zoals leningen met lage rentes. KORI is één van hen.

Enkele mogelijke oplossingen voor het wereldwijde financieringsprobleem voor vrouwelijke ondernemers zijn:

  • Zorgen voor toegankelijke en betaalbare financiële diensten voor vrouwen op het platteland en in lage-inkomensgebieden door een financiële infrastructuur en financieel onderwijs te creëren.
  • Opzetten van specifieke leningen voor vrouwen, met lage rentes en meer flexibiliteit in de leningsvoorwaarden.
  • De economische integratie van vrouwen verbeteren door ondernemerschap te onderwijzen en opvolging van mentors aan te bieden.
  • Bevorderen van gendergelijkheidsbeleid en -praktijken op het gebied van arbeid en financiën om een einde te maken aan financiële discriminatie op basis van geslacht.
  • De samenwerking en de dialoog tussen de overheid, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld uitbreiden om programma's en strategieën voor financiële inclusie voor vrouwen te ontwikkelen.

 

Coöperatieve KORI maakt toegang tot financiering makkelijker voor Peruaanse vrouwen

Hoe kunnen wij hieraan bijdragen? Bij Lendahand willen we ons steentje bijdragen om dit probleem op te lossen. Met ons crowdfundingplatform proberen we door middel van leningen de financiële kloof in opkomende landen te verkleinen. Uit onderzoek en ervaring weten we dat een groot deel van het armoedeprobleem komt doordat vrouwen geen toegang hebben tot financiering. 

Daarom werken we samen met KORI, een spaar- en kredietcoöperatie die sinds 2013 actief is in Peru. KORI verstrekt individuele en groepsleningen aan Peruviaanse micro- en kleine bedrijven. Hun product Sumaq Warmi (wat in de inheemse Quechua-taal Wonderbaarlijke Vrouw betekent) is specifiek bedoeld om de economische activiteiten van vrouwelijke ondernemers te stimuleren.

Sumaq Warmi biedt groepsleningen aan. Vrouwen die een lening aanvragen moeten deel uitmaken van een groep om het risico tot een minimum te beperken. De groep staat namelijk garant voor elkaar bij een eventuele wanbetaling. Met dit product willen zij toegankelijke en betaalbare financiering bieden aan Peruaanse vrouwen die om de een of andere reden buiten het traditionele financiële systeem vallen.

 

Nieuwe leningen in lokale valuta 

Het eerste project van KORI op Lendahand in 2021 werd aangeboden in euro (EUR). Na een tijdje zijn we overgeschakeld op leningen in USD om de blootstelling van KORI aan wisselkoersschommelingen te verminderen. Gezien het vereist is om bij USD-projecten de wisselkoers af te dekken waren er nog steeds wisselkoersrisico’s. We bleven werken aan betere voorwaarden voor KORI en bieden sinds hun 9e project op ons crowdfundingplatform nu projecten aan in hun lokale valuta.

Waarom zijn ze overgestapt op lokale valuta? Aangezien KORI microleningen verstrekt in Peruaanse SOL, stellen leningen in EUR of USD hen bloot aan wisselkoersrisico's. In samenwerking met hedging partner TCX kan Lendahand met een handige hedging oplossing leningen aanbieden zonder extra valutarisico's voor crowd investeerders.

Het aanbieden van projecten in lokale valuta (zichtbaar voor de crowd als EUR-lening), is een financiële stap vooruit omdat:

  • leningen in lokale valuta goedkoper zijn dan het ontvangen in USD en het moeten afdekken van valutawissels. 
  • KORI minder wordt blootgesteld aan onvoorspelbare wisselkoersschommelingen. 
  • zij minder rekening moeten houden met het wisselkoersrisico.

 

Met de huidige politieke instabiliteit in Peru zijn wisselkoersschommelingen onvoorspelbaar en kunnen deze hun leningen beïnvloeden. Toen KORI in 2013 met haar activiteiten begon, moest zij financiering in vreemde valuta aanvaarden omdat kredietverstrekkers geen andere oplossing aanboden. Nu KORI groeit en financieel sterker is, kunnen ze financiering onderhandelen tegen betere voorwaarden. 

 

Lendahand is trots om te kunnen bijdragen aan de groei van een impactvolle microfinancieringsinstelling (MFI) als KORI met leningen eerst in EUR, vervolgens in USD en nu in lokale valuta. 

Tot op vandaag heeft Kori meer dan 250.000 Peruaanse vrouwen aan financiering geholpen.  We hopen dat dit er nog veel meer mogen worden!


Interesse om in dit project te investeren? Vind hier meer informatie over KORI. Bezoek de Projecten-pagina voor de beschikbare projecten waar je in kunt investeren.

Ontvang onze nieuwste blog posts direct in je inbox

Vul je e-mail adres hieronder in om bij elke nieuwe geplaatste blog een e-mail te ontvangen.