Lendahand wint Gouden Stier 2018

Geschreven door Peter Stolze op 8 november 2018

Lendahand is uitgeroepen tot Crowdfunding platform van het jaar 2018! 

IEX Gouden Stier heeft als missie de complexe en omvangrijke Nederlandse beleggingsmarkt overzichtelijker en toegankelijker te maken, door op basis van heldere criteria de beste producten en diensten in dat ruime aanbod te identificeren. De IEX Gouden Stier is een onafhankelijk keurmerk en geeft beleggers handvatten om de juiste beleggingsbeslissingen te nemen.

Winnaars van de IEX Gouden Stier behoren tot de beste producten, diensten en aanbieders die er op dit moment in de markt te vinden zijn. Op deze manier wil IEX Gouden Stier de Nederlandse beleggers informeren én inspireren in de zoektocht naar de beste beleggingsoplossing.

IEX hanteert drie criteria voor de vaststelling van de Top-5 Beste Keuze:

1. Value for money
Bij het criterium Value for money wordt de prestatie van het product of de dienst afgewogen tegen de kosten die de belegger ervoor betaalt.

2. Helderheid
Bij dit criterium wordt duidelijk in ogenschouw genomen of het voor de klant begrijpelijk wordt gemaakt wat hij afneemt. Wordt er een begrijpelijke uitleg over het product of de dienst gegeven en worden de risico’s helder in beeld gebracht? Daarnaast wordt gekeken naar de volledigheid van de informatie: wordt de (potentiële) klant overal van op de hoogte gebracht? De klantcommunicatie wordt onder de loep genomen via brochures, rapportages, het klantcontact in het algemeen, mogelijke scenario-schetsing, etcetera.

3. Gebruiksvriendelijkheid
Het onderzoek aangaande het criterium gebruiksvriendelijkheid geeft onder meer antwoord op de vraag of de belofte van het product of de dienst ook overeenkomt het product of de dienst zelf. Is het product of de dienst daarnaast eenvoudig in gebruik? Is de aanbieder ervan goed bereikbaar, is de website goed en zijn de mogelijke vragen die de belegger heeft vindbaar?

Alle criteria kennen per categorie een specifieke bepaling en weging, welke verder uitgewerkt zijn in het categorieën-overzicht.

Op 8 november 2018 werd bekendgemaakt welke Beste Keuzes een extra prijs in de wacht slepen voor bijzondere prestaties of mijlpalen in het afgelopen jaar. Voor de bepaling van de jaarwinnaar wordt gekeken naar dezelfde criteria als bij de bepaling van de Beste Keuze, met het verschil dat de periode waarnaar gekeken wordt zich beperkt tot het afgelopen jaar. Lendahand heeft deze prijs gewonnen.

Het jury-rapport:

Lendahand is niet het grootste platform in de markt, maar neemt wel een bijzondere plaats in. Het richt zich specifiek op leningen aan ondernemers in ontwikkelingslanden en combineert daarbij een gezonde focus op risico en rendement met een al even gezonde dosis idealisme.

Het platform heeft als een van de weinige platformen de zwaarste vergunning voor beleggingsondernemingen, met zorgplicht. Bovendien is de Stichting Derdengelden volledig onafhankelijk.

Op het gebied van communicatie is Lendahand een voorbeeld voor de sector. Zo geeft het op de website openlijk inzicht in de eigen tekortkomingen. Lendahand doet als social lender vernieuwende dingen en verdient daarmee terecht de titel van Crowfundingplatform van het jaar 2018.

 

 

 

Ontvang onze nieuwste blog posts direct in je inbox

Vul je e-mail adres hieronder in om bij elke nieuwe geplaatste blog een e-mail te ontvangen.