Breng verandering voor ondernemers in Tadzjikistan via microfinancieringsinstelling HUMO

Geschreven door Lynn Hamerlinck op 1 maart 2023

Tadzjikistan is het eerste nieuwe land dat je dit jaar kunt toevoegen aan je impact investeringsportefeuille op crowdfundingplatform Lendahand. HUMO is een toonaangevende speler in de microfinancieringssector in het kleinste land van Centraal-Azië. Hun doel is om een positieve impact te hebben op de veelal rurale gemeenschappen in het dunbevolkte Tadzjikistan.

Sinds het begin werkt HUMO aan het verbeteren van het financiële welzijn van personen met een laag inkomen, kleine bedrijven en ondernemers in het land. Met kleine leningen verschaft HUMO de middelen aan ondernemers en boeren waarmee zij hun situatie kunnen verbeteren. Zo geeft HUMO duizenden mensen toegang tot het kapitaal dat ze nodig hebben om hun bedrijf te starten of uit te breiden, hun levensonderhoud te verbeteren en een betere toekomst voor zichzelf en hun gezin op te bouwen.

 

Armoede bestrijden met financiële inclusie

Eén van de belangrijkste manieren waarop HUMO in Tadzjikistan een aanzienlijke impact heeft, is door hun inzet voor financiële inclusie. Ten minste 75% van hun klanten woont op het platteland en meer dan 40% van de klantenportefeuille van HUMO is vrouw. Door zich te richten op het bereiken van minderbedeelde gemeenschappen en hen toegang te bieden tot financiële diensten, helpt HUMO veel mensen die anders uitgesloten zouden zijn van de formele financiële sector. Dit heeft een diepgaande invloed op de lokale economie, aangezien mensen hun financiën onder controle kunnen krijgen en kunnen investeren in hun toekomst.

HUMO helpt klanten ook de weg te vinden naar kwalitatief onderwijs en gezondheidszorg en deelt financiële kennis.

 

Waarom Tadzjikistan?

Het gevarieerde landschap van Tadzjikistan reikt van de toppen van het Pamir-gebergte tot de vruchtbare Fergana-valleien. Aangezien 93% van het grondgebied uit bergen bestaat en slechts 7% bebouwbaar is, is het een moeilijk land om landbouw te bedrijven. Toch werken de meeste Tadzjieken in de landbouwsector, en dan vooral in de katoenproductie.

Tadzjikistan verraadt zijn rijkdom aan edele metalen door zijn wereldbekend traditioneel zilverwerk. De economie gedijt op de export van aluminium, verschillende metalen en textiel. Een andere troef van het land is de watervoorraad. De aanwezigheid van meer dan 900 gletsjers maakt het mogelijk steeds meer waterkrachtinstallaties te bouwen.

De grootste uitdagingen die Tadzjikistan in de weg staan om te groeien zijn: 

 • Het gebrek aan moderne technologie en apparatuur, wat het vermogen van boeren om op de wereldmarkt te concurreren beperkt.
 • Slechte infrastructuur van wegen en irrigatiesystemen die het voor boeren moeilijk maakt om producten te vervoeren, wat leidt tot verliezen en hun concurrentievermogen vermindert. 
 • De beperkte toegang tot financiering, wat groei en innovatie stagneert. 
 • Droogte en klimaatverandering, welke de lanbouwproductie in de droge regio’s van het land beïnvloeden.

Ondanks deze uitdagingen heeft Tadzjikistan de afgelopen tien jaar gestaag vooruitgang geboekt bij het terugdringen van de armoede en het laten groeien van de economie.

 

Wat kan HUMO doen? 

Door HUMO te steunen met je impactinvesteringen op Lendahand, maak je microleningen beschikbaar voor vele ondernemers en boeren in Tadzjikistan. Op deze manier draagt de microfinanciering van HUMO bij aan: 

 1. Armoedebestrijding
  Gezinnen kunnen een bedrijf starten of uitbreiden, inkomen genereren en zich uiteindelijk uit de armoede bevrijden.
 2. Financiële inclusie
  Veel mensen in Tadzjikistan, vooral op het platteland, zijn uitgesloten van de formele financiële sector. Microfinancieringsinstellingen zoals HUMO overbruggen deze kloof door financiële diensten te verlenen aan deze minderbedeelde gemeenschappen.
 3. Economische ontwikkeling
  Met kapitaal stimuleert microfinanciering kleine bedrijven en ondernemers, wat bijdraagt tot economische groei en het creëren van banen. Dit kan een positief effect hebben op de lokale economie, omdat meer mensen in staat zijn hun levensonderhoud te verbeteren en bij te dragen aan de groei van de economie als geheel.
 4. Empowerment
  Met gepaste financiering krijgen mensen controle over hun financiën en beslissen zij zelf hoe ze in hun toekomst investeren. Dit kan met name belangrijk zijn voor vrouwen, die vaak te maken hebben met culturele belemmeringen bij de toegang tot financiële diensten en eerder geneigd zijn te investeren in hun gezin en gemeenschap.

 

Kortom, microfinanciering is cruciaal willen mensen in Tadzjikistan financiële stabiliteit bereiken, een betere toekomst voor zichzelf en hun gezinnen opbouwen en de lokale economie verder ontwikkelen.

Enthousiast geworden over het financieren van ondernemers in Tadzjikistan? Het eerste project van HUMO is binnenkort beschikbaar op ons platform. Houd onze projectenpagina hier in de gaten.

Ontvang onze nieuwste blog posts direct in je inbox

Vul je e-mail adres hieronder in om bij elke nieuwe geplaatste blog een e-mail te ontvangen.