The first Lendahand Academy in the Philippines

Dat ik deel ging nemen aan de pilot van de Lendahand Academy op de Filipijnen was toch wel spannend. Er is immers veel aan de Lendahand Academy vooraf gegaan. Volgens het principe “ lenen en trainen” is de Lendahand Foundation al langer bezig met het trainen van ondernemers waar Lendahand actief is. De doelstelling van de Foundation is klip en klaar: ondernemingen helpen groeien zodat zij meer werkgelegenheid kunnen verzorgen. De uitwerking riep binnen het bestuur echter nogal wat vragen op. Ieder land gaf namelijk een geheel eigen draai aan de trainingen, maar wat kwam nu precies aan bod? En wat bleef na de training nu precies hangen bij de deelnemers? Met andere woorden, wat was nu precies het “ nagloei effect” van deze trainingen en hoe werd dit effect in hun dagelijkse bedrijfsvoering toegepast? Hoewel de ingevulde evaluatie formulieren na de trainingen vaak meer dan lovend waren, ontstond het idee om binnen de Foundation "De Lendahand Academy" op te richten. Uitgangspunt hierbij was dat de Academy uit universeel toepasbare onderdelen (modules) zou moeten bestaan, die vervolgens in ieder land - mits aangepast aan de lokale omstandigheden - toepasbaar zou moeten zijn.

Meer impact met modules en niveausOvertuigd van het feit dat de maatschappelijke en sociale rol van Lendahand met de Academy een veel grotere impact krijgt, zijn we aan de slag gegaan. Nee, Lendahand is niet zomaar een financierder, maar biedt daarbij ook een compleet opleidingsinstituut aan. Onze overkoepelende missie om te werken aan armoedebestrijding krijgt door financiering in combinatie met inhoudelijke opleiding écht handen en voeten. Allemaal ambitieuze plannen, maar om een dergelijke Academy nu eerst het levenslicht te laten zien, was het belangrijk te bepalen welke onderwerpen belicht zouden worden en wat de standaard modules zouden zijn die wij op verschillende niveaus binnen de Academy konden aanbieden. Afgelopen tijd is er binnen het bestuur met behulp van enkele stagiaires en trainingsfacilitator MDF hard gewerkt aan de inhoud van de modules: Business Model Canvas, Sales and Marketing en Finance Management. De Academy bestaat daarnaast uit verschillende niveaus: een basis training, een advance training en een expert/ professional training. De Acadamy fungeert dus als een compleet opleidingsinstituut waar deelnemers op verschillende kennisniveaus getraind en opgeleid kunnen worden.

De eerste Academy op de FilipijnenDe Filipijnen zou het eerste land worden waar wij de pilot van onze Academy in samenwerking met onze lokale partner NPFC zouden gaan testen. Na een vertraagde reis van meer dan 24 uur kwam ik dan “ gevouwen” uit het vliegtuig in Manilla. Lokale partner NPFC had een medewerker klaar staan om mij naar het hotel te brengen. Tsja, Manilla en verkeersopstoppingen, dat is toch wel een verhaal apart zeg. Maar na een zeer korte nacht – dat krijg je met vertraging én files - zou dan de Academy module “ Business Model Canvas” van start gaan in een trainingslocatie net buiten Manilla. Deze locatie lag een beetje op een heuvel met prachtig uitzicht over Manilla. Als de aanwezige smog een beetje minder was kreeg je een idee van de afmeting van deze immense stad, waar bijna 13 miljoen mensen dagelijks al toeterend, scooterend of zittend in de tuk tuk het merendeel van de tijd in file stapvoets hun weg proberen te vinden.

Dag 1: Business Model Canvas
Hoewel de training van start zou gaan om 9.00 uur werd het mij wel duidelijk dat met dit verkeer het allemaal niet zo stipt zal gaan. Sommige deelnemers zouden van buiten Manilla komen en als je dan in gedachte neemt dat het al vaak een paar uur duurt om in Manilla zelf van A naar B te reizen, is tijdsdiscipline natuurlijk een wat flexibeler begrip. Dus wat vertraagd, na wat welkomstwoordjes en het staande gezamenlijke gebed, zou dan beginnen waar ik eigenlijk voor was gekomen. Het eerste wat opviel was dat de meerderheid van de ondernemingen door vrouwen werd vertegenwoordigd (zo’n 80%). Daarnaast wordt op de Filipijnen naast de lokale taal veel Engels gesproken. Mensen spreken het goed en de trainingen konden zonder probleem in het Engels worden gegeven. In totaal waren er veertien ondernemers die meededen aan de training. Er stond een enthousiaste en inspirerende trainer op de bühne. Hij had onze trainersmanual en informatie fantastisch aangekleed en vormgegeven met filmpjes met lokale voorbeelden. De stof werd zo op een aantrekkelijke en herkenbare wijze aan deelnemers overgedragen. De dag wisselde zich goed af met theorie en interactieve werkgroepjes en opdrachten. Het enthousiasme en de gedrevenheid waarmee deelnemers met hun opdrachten aan de slag gingen was een goede bevestiging dat deze eerste trainingsdag eigenlijk het ideale voorbeeld was van hoe wij deze trainingen oorspronkelijk hadden bedoeld. Zelf was ik onder de indruk van het niveau, aanwezig bij de deelnemende bedrijven. Theorie werd snel begrepen, zonder veel aanvullende uitleg, goede vragen gesteld en men had snel door wat er in de praktijkopdrachten van hen werd verwacht. Een hele succesvolle dag en een goed voorbeeld hoe waardevol het traject is geweest dat wij met de Academy zijn ingegaan.

Dag 2: Marketing & Sales
De tweede dag werd de module Marketing and Sales gegeven. De groep was deze dag duidelijk hechter, men kende elkaar beter en er was een ontzettende goede groepsdynamiek. Omdat groepen ook vaak werden opgedeeld naar bedrijfsdiscipline (bijvoorbeeld; productie, handel, horeca etc) voor het uitvoeren van praktijkopdrachten zag je ook onderling uitwisselingen van ervaringen. Dit werd door deelnemers ook als bijzonder nuttig ervaren.

Dag 3: Financial Management
De derde dag stond “Finance” op het programma. Zaterdag, op de vrije dag, allemaal wat vermoeid en dan het meest saaie onderwerp voor velen (maar misschien daarbij wel het meest waardevolle). Een dynamische en inspirerende trainer is bij dit onderdeel natuurlijk dan essentieel. Dit stelde wat teleur en daarbij is mij duidelijk geworden dat wij aan onze trainersmodule ook nog wat preparatie werkzaamheden moeten uitvoeren binnen de Modules. De Lendahand Foundation maakt immers niet alleen deze modules, maar moet ook – in samenwerking met lokale partners – goed kijken naar de implementatie ervan.

Dag 4: Graduation DayDe vierde dag heeft plaatsgevonden op 12 november. Dit is de "graduation day", de deelnemers hebben dan een aantal praktijkopdrachten moeten uitwerken en dienen die op deze dag te presenteren. Een officiële diploma uitreiking volgde daarna met als resultaat: 20 ondernemers met een Lendahand Academy-certificaat!

Evaluatie door de ondernemers
Omdat ik naar mate de week verstreek een goede band begon te ontwikkelen met de deelnemers, heb ik zo door de week heen goed doorgevraagd wat de waarde en praktisch nut van deze trainingen voor de deelnemers is. Zonder uitzondering hebben deze trainingen en modules veel praktische waarde. Hun bedrijfsvoering belichten zij nu vanuit een breder perspectief en geleerde technieken en aangereikte instrumenten zullen zeker worden ingezet. Men was daar heel open en eerlijk in, ze gaven ook heel duidelijk aan wat er nog aan de financiële module ontbrak en staken kritiek ook niet onder stoelen of banken, al met al dus zeer waardevolle feedback. Voor alle vier de trainingsdagen bestond er een evaluatieformulier en hieruit is gebleken dat de ondernemers erg tevreden waren over de Academy. Door meerdere ondernemers werd het als erg nuttig ervaren dat men ook onderling van elkaar kon leren. Maar liefst 93% van de ondernemers gaf aan in de toekomst weer een training te willen volgen.

De Lendahand Academy goes global!
Ik heb zelf voldoende trainingen gehad in het verleden en helaas te vaak moeten merken dat de praktische waarde maar beperkt is, zodat ik met name op het “nagloei” effect van onze trainingen gespind was. Zo goed te constateren dat de Academy zoveel handvatten biedt, zodat zij hun ondernemingen vanuit een sterker kader kunnen gaan leiden. Wij gaan als Foundation nu kijken naar meer praktische voorbeelden in met name de Finance module en dan verder op schalen naar andere landen! Ook zijn we bezig met een manier om de Academy te ontwikkelen tot een “Lendahand Consultancy Network", waarbij lokale ondernemers online gecoacht en begeleid kunnen worden. De eerste slag is hiervoor al gemaakt: alle deelnemers van de Academy zitten nu samen in een Facebookgroep waarin deelnemers elkaar kunnen ondersteunen en waar de Lendahand Foundation en lokale partner NPFC vragen kunnen blijven beantwoorden. De Lendahand Academy is een feit!

Meer weten over de Lendahand Foundation? Zie hier de website!

Get our newest blog posts straight to your inbox

Enter your email below to receive an email every time we publish a new blog post.