Funding ánd training crucial for succesful entrepreneurship (in Dutch)

Waarom zijn de meeste sectoren en handelsketens allesbehalve duurzaam? Waarom bieden ze geen economische voorspoed en duurzaam ondernemerschap, maar zijn deze ketens juist de grootste aanstichter van het kappen van het regenwoud, het gebruik van schaars zoet water en zelfs rampspoed als slavenarbeid? Vragen die wetenschappers, NGOs, bedrijven en andere organisaties al jaren bezighouden. Een indicatie dat er geen simpele antwoorden zijn.

Als onderdeel van een vaak lange handelsketen wordt men gestimuleerd om tegen een zo laag mogelijke prijs te produceren. Zodoende wordt er een race to the bottom gecreëerd: hoe realiseren we de laagst mogelijke kosten? Door mensen niet of minder dan het minimumloon te betalen. Of door kinderen niet meer naar school te sturen, maar mee te laten werken. Of door chemicaliën te gebruiken die een verwoestende uitwerking hebben op het land. Wet en regelgeving zijn er wel, maar er wordt doorgaans niet toegezien op de naleving ervan. Kortom: door regels niet na te leven kan er een goedkoper en dus aantrekkelijker product worden gemaakt. En als jij het niet goedkoper maakt, gaat de handel wel naar de buurman die het wel doet, want lange termijn relaties zijn een schaars goed in de meeste handelsketens.

Zo’n handelsketen is dus geen omgeving die stimuleert om te investeren in de toekomst, om te denken op de lange termijn. Investeren in duurzamere methoden wordt dan zo goed als onmogelijk gemaakt. In zo’n omgeving zijn er maar weinig banken die kredieten verstrekken aan (boeren) ondernemers; ze vinden deze vorm van geldverstrekking te bewerkelijk. Maar vergeten wordt vaak hoe groot de potentie van deze ondernemers is.

Duurzame ontwikkeling en ondernemerschap begint bij het creëren van de juiste prikkels (beloning) en van de juiste ‘enabling environment’. Enerzijds betekent dat de juiste incentives creëren vanuit de markt; het belonen van duurzame producten en ondernemerschap. Bijvoorbeeld het besef van consumenten vergroten dat een hogere prijs in combinatie met duurzaamheidslogo écht verandering teweeg brengt. Anderzijds is een stimulerende omgeving cruciaal, die ondernemerschap bevordert. Een voorbeeld is toegang tot betaalbare financiering met fatsoenlijke voorwaarden. En dat is niet het enige: ook toegang tot onderwijs en specifieke trainingen en opleidingen vormen een belangrijk onderdeel van een gezond werkklimaat.

Daarom is Lendahand meer dan een meso-finance crowdfunding platform; we bieden de ondernemers ook trainingen aan. Trainingen die hen nog betere ondernemers maken. En ze weten vaak zelf het beste wat voor trainingen ze nodig hebben. Ondernemers die zich aanmelden krijgen een drietal trainingen aangeboden: ondernemerschap, financieel management en sociaal ondernemerschap. Daarnaast kunnen ze aangeven of ze behoefte hebben aan een specifieke training. Een voorbeeld: een groep ondernemers uit de Filipijnen rondde vorige maand een training financieel management af, en gaf vervolgens aan behoefte te hebben aan een training in product design. Deze training zal komende maand worden gegeven. Zo draagt Lendahand bij aan een omgeving die ondernemerschap en ook duurzame ontwikkeling nog meer stimuleert. 

Auteur: Loes van Rheen

Get our newest blog posts straight to your inbox

Enter your email below to receive an email every time we publish a new blog post.