Veelgestelde vragen

Over het doen van een investering

Hoe werkt het stap voor stap?

Hier lees je hoe jouw geld terechtkomt bij een ondernemer en weer terug bij jou.

1. Aanvraag

 • Een ondernemer dient een financieringsaanvraag in bij onze lokale partner.
 • Deze beoordeelt het verzoek. Hij kijkt bijvoorbeeld wat het doel is van de aanvraag, of de ondernemer een onderpand heeft en welke resultaten hij al behaald heeft.
 • Zodra de aanvraag is goedgekeurd, stuurt de lokale partner het verzoek door naar Lendahand. Wij beoordelen de aanvraag en verzoeken indien nodig om meer informatie.
 • Lendahand plaatst de aanvraag op de website.


2. Crowdfunding

 • Uitleners in Nederland kunnen zelf kiezen welk bedrag ze willen investeren.
 • Zodra er voldoende financiers zijn, maken wij het totaalbedrag over naar onze lokale partner op de eerste dag van de daaropvolgende maand.
 • Deze lokale partner verstrekt vervolgens de lening aan de ondernemer (in sommige gevallen vindt voorfinanciering plaats zodat de ondernemer aan de slag kan). Feitelijk verstrekt een uitlener dus een lening aan een lokale partner.


3. Aflossing

 • De ondernemer betaalt periodiek aflossingen en rente aan de lokale partner.
 • Deze zet een deel van de rente apart voor organisatiekosten en het afdekken van risico's.
 • Als de ondernemer de lening niet volledig kan terugbetalen, kan onze partner het gevraagde onderpand aanspreken. Ook heeft hij een buffer om de lening en de rente in elk geval uit te kunnen betalen. Mocht die buffer onvoldoende zijn, zal hij het eigen vermogen aanspreken.


4. Uitbetaling

 • De lokale partner maakt de aflossing en rente over naar Lendahand.
 • Wij verdelen dit bedrag over de Lendahand-rekeningen van de uitleners.
 • Je kunt kiezen of je (een deel van) de betaling opnieuw wilt uitlenen of op je bankrekening wilt laten storten.

Bekijk projecten

Wat kost het om te investeren via Lendahand?

Er zijn geen kosten verbonden aan de inschrijving via ons platform, het verstrekken van leningen via iDeal, aan de terugbetaling ervan op jouw persoonlijke wallet of aan het overmaken van de terugbetalingen naar jouw bankrekening. Alleen als je met creditcard betaalt, worden er normaal gesproken transactiekosten in rekening gebracht: 0,6% + €0,20 (nu tijdelijk gratis).

Hoe kan ik betalen?

Bij Lendahand kun je altijd gratis met iDeal betalen. Daarnaast is het mogelijk om af te rekenen met creditcard: VISA en Mastercard. Aan het betalen met creditcard zijn echter wel kosten verbonden, namelijk 0,6% + €0,20 per transactie (nu tijdelijk gratis). 

NB: mocht je met een creditcard meer dan €2.500 willen uitlenen, dan is het noodzakelijk een kopie van je paspoort en een bewijs van jouw adresgegevens (niet ouder dan 3 maanden) te sturen naar info@lendahand.com

Hoe moet ik mijn investeringen opgeven bij de belastingdienst?

Voor particuliere uitleners geldt dat leningen die uitstaan via het Lendahand platform net als spaargeld en beleggingen in box 3 vallen. Je kunt jouw uitstaande gelden per 1 januari van enig jaar derhalve invullen onder 'Bankrekeningen en overige bezittingen' en vervolgens kiezen voor 'Beleggingen' óf 'Uitgeleend geld en andere vorderingen'. 

Voor zakelijke uitleners (BV's) geldt dat het behaalde rendement is belast met vennootschapsbelasting. 

De jaaropgaaf kun je downloaden in de Mijn Lendahand omgeving onder Financieel overzicht.

Wat is het minimale en maximale bedrag dat ik kan uitlenen bij Lendahand?

Minimum

Je kunt al investeren vanaf 50 euro. Elk hoger bedrag dat je wilt uitlenen, is vervolgens een veelvoud van 50. Als je voor de eerste keer een investering doet, kun je de eerste 2 werkdagen maximaal €2.500 uitlenen. Na deze periode, waarin jouw account wordt gevalideerd, zijn er in principe geen beperkingen meer. Mocht je echter met een creditcard meer dan €2.500 willen uitlenen, dan is het nog wel nodig om even een kopie van je paspoort en een bewijs van jouw adresgegevens (niet ouder dan 3 maanden) te sturen naar info@lendahand.com

Maximum

Richtlijn: de maximale totale investering per persoon in lopende projecten bedraagt 80.000 euro. Lendahand raadt aan slechts een verantwoord deel van het totale vermogen voor crowdfunding in te zetten. Het advies van de AFM luidt: maximaal 10% van het vrij belegbaar vermogen. Daarnaast raden wij ten zeerste af om met geleend geld te investeren.

Bekijk projecten

Kan ik ook uitlenen vanuit mijn BV?

Ja. Op het moment dat je een account aanmaakt op de website, kun je kiezen uit 'Particulier' en 'Zakelijk'. Als je een zakelijk account aanmaakt, dien je bedrijfsnaam en KvK-nummer in te vullen.

Maak zakelijk account aan

Krijg ik ook een contract als ik heb uitgeleend?

De juridische bepalingen voor jouw investering zijn opgenomen in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het betreffende project. Deze voorwaarden zijn altijd in te zien op de verschillende projectpagina's.

Tot en met oktober 2016 geldt de e-mailbevestiging van de gedane investering als contract.

Vanaf 1 november 2016 kun je in jouw Mijn Lendahand bij elk project een pdf downloaden met een overzicht van de door jou gekochte obligaties. Indien gewenst kun je deze pdf ook per e-mail ontvangen.

Wat als er niet voldoende geld beschikbaar komt voor een project?

Stel, een crowdfunding project op de website levert onvoldoende op en een lening kan niet doorgaan. In dat geval krijg jij het volledige bedrag dat je hebt ingelegd uiteraard weer teruggestort op je rekening.

Maar tot op heden is dit nog nooit voorgekomen. Langzaam lopende leningen promoten wij altijd extra.

Wie is de tegenpartij als ik een investering doe?

Juridisch gezien is de lokale partner in het betreffende land waaruit je een ondernemer hebt geselecteerd de tegenpartij. Deze solide financiële instellingen dekken het risico op koersschommelingen en wanbetaling af. Zij verstrekken op hun beurt de benodigde lening aan de ondernemer. 

Bij een directe investering aan een ondernemer is de betreffende ondernemer uiteraard zelf de tegenpartij.

Kan ik ook direct uitlenen aan bedrijven?

Ja. Sinds oktober 2016 is het ook mogelijk direct te investeren in bedrijven, dus zonder tussenkomst van een lokale partner. Bij een directe investering is het betreffende bedrijf derhalve de leningnemer.

Over het algemeen is het direct uitlenen aan een onderneming risicovoller dan aan een financiële partij (lokale partner). Dat komt omdat een lokale partner gespreid risico heeft: veel klanten in verschillende regio's, actief in verschillende sectoren en leningen met verschillende looptijden. Een onderneming daarentegen heeft meer geconcentreerd risico: vaak actief in 1 sector met een beperkt scala aan producten.

Gezien het feit dat het risico op directe leningen doorgaans hoger is dan een investering in een lokale partner, is het rendement ook hoger: gemiddeld tussen de 5-8% op jaarbasis.

Om meer inzicht te geven in een directe investering, schakelen we onafhankelijke partijen in die een beknopte analyse uitvoeren. De resultaten hiervan kun je downloaden op de betreffende project pagina. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als een datapunt voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.

Vanuit welke landen kan ik via Lendahand investeren in projecten?

Vanuit alle landen ter wereld, behalve vanuit de volgende landen en gebieden: Afghanistan, Angola, Bosnië en Herzegovina, Botswana, Brunei, Canada, Gibraltar, Guatemala, Guernsey, Guyana, Iran, Irak, Jersey, Laos, Liechtenstein, Marshall Islands, Montserrat, Myanmar, Nauru, Niue, Noord-Korea, Panama, Papua New Guinea, Syrië, Uganda, Verenigde Staten, Vanuatu, Virgin Islands British, Yemen. 

Let op: het is de verantwoordelijkheid van de uitlener/investeerder zelf om aan de juridische voorwaarden van het land van waaruit wordt uitgeleend te voldoen.

In welke valuta kan ik investeren?

Doorgaans investeer je bij Lendahand in euro. Je betaalt in euro en wordt terugbetaald in euro. De risico’s op wisselkoersschommelingen worden derhalve afgedekt door onze lokale partners.

Vanaf mei 2017 bieden we ook projecten aan waarbij je (uitsluitend) in dollar betaalt. Hierdoor kunnen we actief worden in veel meer landen. Je kunt vanaf 50 dollar meedoen. Wanneer je de investering afrekent op de website – dat kan in geval van dollar projecten alleen met creditcard - dan zie je dat je 50 dollar gaat betalen. Er wordt op jouw creditcard echter in euro afgeschreven (tenzij er een dollarrekening is gekoppeld aan de creditcard). Je hebt dus in principe geen aparte dollar bankrekening nodig om in dollar projecten te kunnen investeren.

Terugbetalingen vinden ook plaats in dollar. Deze worden gestort in jouw dollar wallet (per valuta heb je altijd een aparte wallet). Je kunt ervoor kiezen om dan opnieuw uit te lenen in dollar, of om het geld terug te laten storten op je (euro) bankrekening.

Let er wel op dat bij elke omrekening van euro naar dollar en vice versa, de bank een vergoeding rekent in de vorm van een iets ongunstigere wisselkoers. Voorlopig ontvang je op dollar projecten een vaste rente van 3.5% op jaarbasis.

Over (terug)betalingen en rentes

Hoeveel rente krijg ik?

Doorgaans ligt de rente tussen de 3 en 6% op jaarbasis. Zolang je lening loopt, hanteren wij een vast rentepercentage. De rente op de verstrekte leningen is daarbij direct afhankelijk van de rente die Lendahand ontvangt van de betreffende leningnemer. Deze door de leningnemer betaalde rente aan Lendahand weerspiegelt de risico-rendementsverhouding op leningen. Een deel van deze ontvangen rente wordt aan jou uitgekeerd, het andere deel wordt door Lendahand ingehouden als marge. Als de looptijd van de lening langer is dan 24 maanden, wordt de rente verhoogd met 0,25%. 

Op dollar projecten (beschikbaar sinds mei 2017) ontvang je voorlopig een vaste rente van 3.5% op jaarbasis, ongeacht de looptijd. 

VOORBEELD: een Lokale Partner betaalt 7% rente per jaar aan Lendahand voor de financiering van leningen via de Lendahand website. De helft hiervan (3.5%) wordt uitgekeerd als rente op de verstrekte lening, de andere helft houdt Lendahand in als marge. Een hogere uitgekeerde rente impliceert daarbij meer risico en een lagere rente minder risico. 

Bekijk projecten

Hoe komt het geld weer terug op mijn eigen bankrekening?

Iedereen die een lening verstrekt, krijgt een persoonlijk account: Mijn Lendahand. Het geld van de ondernemer (dat in de meeste gevallen door de Lokale Partner wordt terugbetaald en anders door de ondernemer zelf), komt aanvankelijk op dat account te staan. Vervolgens kun je ervoor kiezen om dit bedrag opnieuw uit te lenen. Je kunt het ook laten storten op jouw bankrekening. Dat gebeurt binnen 1 werkdag nadat de terugbetaling op jouw account is gezet. Dit kost je niets extra. 

Hoe ziet de berekening van mijn rente er precies uit?

Leningen aan onze ondernemers worden altijd in gelijke bedragen terugbetaald aan de uitleners in termijnen van 6 maanden. Een lening van bijvoorbeeld 12 maanden wordt terugbetaald in 2 bedragen, na 6 en 12 maanden, inclusief rente. Je ontvangt uiteraard rente over het bedrag dat is uitgeleend aan ondernemers. Hoe de bedragen precies worden berekend laten we zien aan de hand van een voorbeeld:

Stel je investeert € 1.000 in project A en de rente gaat lopen vanaf 1 januari 2017. Het project heeft een looptijd van 12 maanden en kent een rentepercentage van 3%.

- Gedurende de eerste 10 werkdagen van juli 2017 ontvang je de eerste aflossing op deze lening van € 500. Hiernaast ontvang je 3% rente over € 1.000 gedurende 6 maanden (€ 15). Totaal terugbetaling 1: € 515

- Gedurende de eerste 10 werkdagen van januari 2018 ontvang je de tweede aflossing van € 500 en 3% rente over het openstaande bedrag (€ 1.000 - € 500) gedurende 6 maanden (€ 7,50). Totaal terugbetaling 2: € 507,50

Zijn de genoemde rentes effectieve rentes op jaarbasis?

Ja. De effectieve rente bedraagt bij Lendahand tussen de 3 en 6% op jaarbasis en wordt uitgekeerd over het bedrag dat uitstaat bij de ondernemer. Uiteraard wordt er geen rente vergoed over het geld dat al is terugbetaald (elke 6 maanden).

Wat zijn de looptijden van de leningen?

Deze bedragen standaard 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 of 48 maanden. Bij elk afzonderlijk project staat aangegeven hoe lang de looptijd van de betreffende lening is.

Kan een lening ook vervroegd worden afgelost?

Ja, dat kan. In sommige gevallen kan de ondernemer ervoor kiezen om de lening vervroegd af te lossen, bijvoorbeeld als het bedrijf harder groeit dan verwacht en de resterende lening niet meer nodig is.

Indien een lening vervroegd wordt afgelost, dan krijg je het openstaande bedrag terug plus opgebouwde rente. Daarnaast ontvang je eenmalig een rentepercentage van 1,5% over het vervroegd afgeloste bedrag.

Vervroegd aflossen is niet mogelijk gedurende de eerste 12 maanden van de looptijd van de lening. 

Wanneer gaat mijn rente van start?

De rente gaat van start op de 1e dag van de eerstvolgende maand nadat het betreffende project volledig is gefinancierd. Bijvoorbeeld: een willekeurig project wordt op 17 augustus volgestort. De rente gaat vervolgens lopen op 1 september.

Wanneer ontvang ik mijn terugbetalingen?

Je ontvangt jouw terugbetalingen op jouw wallet op het moment dat deze terugbetalingen - die doorgaans bij onze Lokale Partners vandaan komen - daadwerkelijk op de daarvoor bestemde bankrekening staan. Normaal gesproken zullen terugbetalingen van leningnemers gedurende de eerste 10 werkdagen van de eerstvolgende maand op jouw wallet worden gezet. Voorbeeld: terugbetalingen die betrekking hebben op de periode tot en met september, kun je gedurende de eerste 10 werkdagen van oktober op jouw wallet verwachten.

Over risico's en veiligheid

Wat zijn de risico's als ik geld uitleen aan ondernemers (via lokale partners)?

Investeren via lokale partners

In eerste instantie dekken onze lokale partners het risico op wanbetaling en valutaschommelingen af. Deze partners houden daar financiële reserves voor aan en ook kan het eigen vermogen eventueel worden aangesproken. Uitleners lopen derhalve niet zozeer risico op ondernemers, maar op lokale partners. Een lokale partner zou in het ergste geval failliet kunnen gaan, bijvoorbeeld door kredietrisico (lokale partner selecteert veel ondernemingen met een slechte kredietwaardigheid), valutarisico (zeer grote schommelingen in de koers die tot ernstige financiële gevolgen kan leiden bij de lokale partner), frauderisico (een of meer personeelsleden bij de lokale partner kunnen fraude plegen), operationele risico's (indien management langdurig niet in staat is winsten te genereren of in ieder geval break-even te draaien), politieke en regelgevingsrisico's (veranderingen in politiek klimaat of regelgeving kunnen leiden tot een omgeving waarin het bijvoorbeeld niet mogelijk is voor buitenlandse investeerders hun geld terug te halen) en natuurrampen en epidemieën (waardoor veel ondernemingen op hetzelfde moment in betalingsproblemen komen).

Direct investeren

Als je direct uitleent aan een bedrijf, worden de risico's op wanbetaling niet afgedekt. Het risico is bij dergelijke investeringen dus hoger (vergeleken met investeren via lokale partners), daarom ontvang je ook een hogere rente. Op de projectpagina van directe investeringen is altijd alle informatie te vinden op basis waarvan je een inschatting kunt maken van de risico's.

Lendahand

Naast de hierboven beschreven risico's kunnen er ook operationele risico's bij Lendahand optreden: het zou kunnen gebeuren dat Lendahand geen nieuwe aandeelhouders meer kan vinden om alles te financieren en derhalve met haar activiteiten moet stoppen. Lendahand zal in dat geval uitstaande leningen zo goed mogelijk afhandelen, maar de slagkracht om wanbetaling van een lokale partner juridisch aan te pakken is dan een stuk minder groot. 

Wat doet Lendahand om de risico's te minimaliseren?

Lendahand hanteert zeer strenge eisen waar een financiële instelling in het betreffende land aan moet voldoen om een lokale partner te worden.

Het uitgangspunt is dat elke lokale partner onze sociale missie onderschrijft en samen met ons probeert zo goedkoop mogelijke leningen aan te bieden. Zodat ondernemers toegang hebben tot betaalbare financiering en hun bedrijf kunnen laten groeien. Verder dient een lokale partner een 'track record' te hebben: een bewezen staat van dienst als het gaat om kredietverstrekking aan MKBs. Dat betekent o.a. een gezonde leningenportefeuille en voldoende buffers en aandelenkapitaal om onverwachte tegenvallers op te vangen. Daarnaast kijken we hoe de partner is georganiseerd en hoe robuust de verschillende (interne) procedures zijn. Tenslotte, de leningen die een lokale partner via Lendahand ontvangt, moeten in verhouding staan tot de totale balans van die partner. Gezond evenwicht tussen invloed uit kunnen oefenen enerzijds en niet te afhankelijk zijn anderzijds, is cruciaal. Mocht je meer informatie willen over de financiele indicatoren die we hanteren, neem dan contact met ons op via info@lendahand.com.

Wanneer het valutarisico bij een lokale partner te hoog dreigt te worden, zal Lendahand de lokale partner dringend verzoeken om deze risico's af te dekken. In sommige gevallen is de lokale partner contractueel verplicht hieraan te voldoen.

Bekijk lokale partners

Sinds oktober 2016 is het ook mogelijk direct te investeren in bedrijven, dus zonder tussenkomst van een lokale partner. Ook bij directe investeringen stelt Lendahand zeer strenge eisen aan de betreffende ondernemer. Lendahand voert te allen tijde zelf een boekenonderzoek uit bij een aanvraag voor een directe lening.

Om daarnaast meer inzicht te geven in een directe investering, schakelen we onafhankelijke partijen in die een beknopte analyse uitvoeren. De resultaten hiervan kun je downloaden op de betreffende project pagina. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als een datapunt voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.

Geeft Lendahand garantie over het uitgeleende geld?

Nee. Onze lokale partners dragen zorg voor de terugbetaling, ook als (sommige) ondernemers niet in staat zijn aan hun terugbetaal verplichting te voldoen. Als de lokale partner om wat voor reden dan ook niet in staat is het geld terug te betalen, bestaat de kans dat je (een deel) van het geld kwijt bent. Om deze reden selecteert Lendahand uitsluitend financieel gezonde lokale partners die aan strenge criteria voldoen.

Heeft Lendahand een AFM-vergunning?

Ja. De AFM heeft Lendahand een vergunning verleend als Beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 2:96 Wft. Het plaatsen van orders op de Lendahand website is daarmee een door de AFM gereguleerde activiteit. Ook voldoet Lendahand aan de door De Nederlandsche Bank (DNB) gestelde kapitaalseis van EUR 125.000.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij houden ons aan strenge veiligheidseisen als het gaat om jouw persoons- en betalingsgegevens. Alle gevoelige data verstuur je via een versleutelde verbinding (https).

De servers van de website van Lendahand staan in datacentra die het ISO-certificaat 27001:2005 hebben, een standaard voor informatiebeveiliging. Voor optimale veiligheid worden de software en de systemen regelmatig gecontroleerd.

Wat gebeurt er als de waarde van de lokale munteenheid daalt?

Het risico voor veranderingen in de wisselkoers (EUR-lokale valuta) ligt bij de lokale partners/leningnemers. Als je investeert in euro's, ontvang je ook weer euro's terug.

Let er bij dollar leningen wel op dat bij elke omrekening van euro naar dollar en vice versa, de bank een vergoeding rekent in de vorm van een iets ongunstigere wisselkoers.

Werkt Lendahand met een Stichting Derdengelden?

Lendahand werkt samen met LemonWay, een gereguleerde betaalinstelling. Aangezien Lemonway een Frans bedrijf is, is er geen sprake van een Stichting Derdengelden als zodanig. Echter, Lemonway werkt wel op dezelfde manier en heeft een vergunning van de Franse ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Jouw geld komt tot het moment dat het project waaraan je uitleent is volgestort, op een afgeschermde en beveiligde bankrekening te staan. LemonWay heeft op geen enkele wijze toegang tot deze gelden. Zodra het betreffende project is volgestort, wordt het geld overgemaakt naar de Lokale Partner in kwestie. 

Wat gebeurt er als Lendahand failliet gaat?

Op het moment dat Hands-On BV failliet gaat (met daarin de merknaam Lendahand), zullen er per direct geen transacties meer mogelijk zijn tussen de Lendahand website en betaalinstelling LemonWay waarmee we samenwerken. LemonWay zal vervolgens het geld dat op jouw persoonlijke wallet staat, overmaken naar jouw bankrekening (LET OP: het betreft hier dus niet het geld dat naar de Uitgevende Instellingen is overgemaakt op het moment dat het betreffende project waaraan je hebt uitgeleend volledig is gefinancierd). Daarna zal LemonWay in samenspraak met een curator alle terugbetalingen afhandelen tussen Uitgevende Instellingen en uitleners, totdat de laatste terugbetaling van het laatste project heeft plaatsgevonden.

Daarnaast maakt Lendahand onderdeel uit van het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Deze regeling heeft tot doel om personen en kleine ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende bank, beleggingsonderneming of financiële instelling, te compenseren indien de betreffende financiële onderneming niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met die beleggingsdienst. Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling. Zie ook www.toezicht.dnb.nl/2/50-202210

Waarom gaat mijn geld via een betaalinstelling (LemonWay)?

In het kader van de AFM-vergunning 'Beleggingsonderneming' is het vereist dat operationele activiteiten uitgevoerd door Lendahand (het onderhouden van de website, het contracteren van lokale partners, juridische vraagstukken etc) strikt gescheiden zijn van financiële transacties (betalingen die verricht worden via de website). LemonWay verzorgt de afhandeling van het betaalverkeer. Uiteraard biedt deze samenwerking meer zekerheid voor jou, aangezien jouw geld na betaling direct op een afgeschermde bankrekening komt te staan.

Wat gebeurt er als LemonWay failliet gaat?

Het geld van investeerders dat op dat moment op de (afgeschermde) bankrekening van LemonWay staat, valt niet onder het faillissement en huisbank BNP Paribas zal vervolgens een en ander afhandelen. Gelden die uitstaan bij Lokale Partners zullen door een aan te stellen curator moeten worden afgehandeld.

Wat gebeurt er als een lokale partner failliet gaat?

Mocht een lokale partner om wat voor reden dan ook failliet gaan, dan is de kans reëel dat je (een deel van) de door jou verstrekte lening(en) niet terugkrijgt. Uiteraard zal Lendahand proberen uitstaande gelden terug te halen, maar de slaagkans zal in dergelijke situaties beperkt zijn. Voor de investeerders zijn er in geval van default van een lokale partner geen mogelijkheden direct actie te ondernemen tegen deze financiële instelling. Aangezien alle lokale partners juridisch gezien strikt gescheiden zijn van elkaar, is het derhalve altijd raadzaam leningen te spreiden over verschillende lokale partners.

Over ondernemers die een lening aanvragen

Hoeveel rente betalen de ondernemers?

Voor een antwoord op deze vraag is meer achtergrondkennis nodig ten aanzien van de rentepercentages op microkredieten. De leningen op het Lendahand platform zijn groter dan microkredieten, maar de kostenstructuur is vergelijkbaar. 

De rente die ondernemers op microkredieten betalen, ligt wereldwijd gemiddeld op 3.1% per maand of 37% per jaar (bron: New York Times, 2010). Het gaat hier om percentages die ondernemers betalen aan lokale partijen die de microkredieten verstrekken. Ook Lendahand werkt met dergelijke lokale partners. De genoemde percentages zijn uiteraard hoog vergeleken met rentepercentages die ondernemers hier in het westen gewend zijn. De belangrijkste reden hiervoor is dat het verstrekken van heel veel kleine leningen zeer bewerkelijk is, waardoor de kosten per lening relatief hoog zijn. Het gaat daarbij vooral om het selecteren van de juiste ondernemers, het administreren van de leningen, het monitoren van de kredieten en het terugbetalingsproces (vaak op locatie en met contant geld). Al met al zeer arbeidsintensief. Hiernaast maken lokale partners kosten om een voorziening op te bouwen. Deze voorziening stelt de lokale partner in staat om hun financiers, zoals onze investeerders, terug te betalen mocht de ondernemer niet in staat zijn om (volledig) aan zijn of haar verplichtingen te voldoen. Ook zijn deze partners verplicht lokale belasting af te dragen. Tot slot houdt Lendahand een percentage in (3-4%) voor het optimaliseren van de website, het afsluiten van de benodigde juridische contracten en een beperkt aantal marketingactiviteiten.

We streven ernaar het goedkoopste alternatief te zijn voor onze ondernemers. Die alternatieven zijn doorgaans een stuk onvoordeliger. Omdat MKBs bij banken (die ook vaak een rente van 30-50% per jaar rekenen) en de genoemde microkredietinstellingen niet terecht kunnen, wenden sommige ondernemers zich bijvoorbeeld tot 'loansharks': die vragen rustig meer dan 100% rente per jaar.

De renteniveau's kunnen daarnaast per land behoorlijk verschillen. Zo is de rente in Colombia (gelukkig) gereguleerd (maximaal 25% per jaar), terwijl in Ghana de overheid zelf al moet lenen tegen 25-30% om wisselkoersrisico's af te dekken. Ter vergelijk: de Nederlandse overheid leent tegen een rentepercentage van rond de 0%.

Als we op de termijn meer schaalgrootte krijgen, hopen we de rentes die de ondernemers betalen verder omlaag te brengen. Het is immers onze missie om werkgelegenheid te creëren in opkomende landen door ondernemers aldaar toegang te verschaffen tot betaalbare financiering.

Bekijk projecten

Aan welke criteria moeten ondernemers voldoen?

Onze lokale partners onderwerpen ondernemers die een lening aanvragen aan een professionele screening. In ieder geval komen de volgende criteria uitgebreid aan bod tijdens de aanvraag:

-de aanvrager dient te beschikken over 'moreel karakter': staat hij goed bekend in de regio waarin hij/zij werkzaam is, worden premies en belasting netjes betaald, staat hij niet bekend als wanbetaler;

-de aanvrager dient met de betreffende organisatie minimaal 3 jaar operationeel te zijn en moet met een duidelijk lange termijn plan zijn bestaansrecht kunnen aantonen;

-de aanvrager moet kunnen laten zien dat er vanuit de jaarlijkse verlies en winstrekening voldoende cash is om aan de terugbetalingsverplichting te kunnen voldoen;

-de aanvrager moet een duidelijk plan kunnen overleggen waarin (naast onderbouwing voor de lening) de volgende punten zijn opgenomen: creatie van werkgelegenheid, veiligheid werkomgeving medewerkers, invulling 'fair trade' beleid, milieubewustzijn en de positieve impact op de omgeving van de organisatie;

-de aanvrager heeft ervaring met het aantrekken van financiering en heeft geen achterstand bij andere instanties/overheidsorganisaties;

Onze lokale partners zullen daarnaast nooit de volgende aanvragen honoreren:

-projecten die op wat voor manier dan ook schade berokkenen aan mens of milieu;

-projecten die illegale activiteiten ondersteunen dan wel van immorele aard getuigen;

-projecten waar kinderen jonger dan 16 jaar werkzaamheden verrichten. 

Bekijk projecten

Welke ondernemers komen in aanmerking voor een lening?

Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), 2-100 medewerkers, werkzaam in landbouw, retail, groothandel, productie en dienstverlening. Aanvragers dienen te beschikken over 'moreel besef' en moeten kunnen aantonen het beste voor te hebben met het bedrijf, de mensen, de gemeenschap en het milieu. Zie ook de FAQ 'Aan welke criteria moeten ondernemers voldoen'?

Bekijk projecten

Over lokale partners

Wie zijn de lokale partners waarmee Lendahand werkt?

Dat zijn zogenaamde NBFI’s, ofwel Non-Bank Financial Institutions. Het gaat om financiële instellingen zonder bankvergunning, die financiële diensten verlenen en doorgaans onder toezicht staan van een lokale of nationale toezichthouder. Juridisch gezien is de lokale partner, bij wie een ondernemer een lening heeft aangevraagd, de tegenpartij voor de uitleners die een lening verstrekken. Klik hier voor meer info over onze lokale partners.

Aan welke criteria moeten lokale partners voldoen voor Lendahand?

Het uitgangspunt is dat elke lokale partner onze sociale missie onderschrijft en samen met ons probeert zo goedkoop mogelijke leningen aan te bieden. Zodat ondernemers toegang hebben tot betaalbare financiering en hun bedrijf kunnen laten groeien. Verder dient een lokale partner een 'track record' te hebben: een bewezen staat van dienst als het gaat om kredietverstrekking aan MKBs. Dat betekent o.a. een gezonde leningenportefeuille en voldoende buffers en aandelenkapitaal om onverwachte tegenvallers op te vangen. Daarnaast kijken we hoe de partner is georganiseerd en hoe robuust de verschillende (interne) procedures zijn. Tenslotte, de leningen die een lokale partner via Lendahand ontvangt, moeten in verhouding staan tot de totale balans van die partner. Gezond evenwicht tussen invloed uit kunnen oefenen enerzijds en niet te afhankelijk zijn anderzijds, is cruciaal. Mocht je meer informatie willen over de financiele indicatoren die we hanteren, neem dan contact met ons op via info@lendahand.com.

Zijn de lokale partners commerciële instellingen of ook social enterprises?

Een van de belangrijkste criteria die Lendahand stelt aan lokale partners, is het feit dat ze een sociale missie nastreven. Zodra commercieel gewin de boventoon voert, zal de betreffende partij niet in aanmerking komen voor een samenwerking met Lendahand.

Voeren de lokale partners onderzoek uit naar de impact van leningen?

Ja. Alhoewel onderzoek naar impact van de verstrekte leningen een tijdrovende klus is, voert onze lokale partner NPFC jaarlijks een impact study uit. Daarnaast vragen wij al onze partners een update van de betreffende lening te verstrekken op het moment dat deze is afgelost. Tot slot onderzoekt Lendahand zelf ook de impact van de leningen. Lees hier onze blogs hierover.

Doen de lokale partners aan voorfinanciering?

Ja, meestal schiet onze lokale partner het geld al voor. De ondernemer beschikt dan al over het geld vóórdat het leenbedrag via de website bij elkaar is gebracht.

Voorfinanciering, of pre-funding, is nodig omdat veel kleine ondernemers een lening aanvragen als ze snel geld nodig hebben. Ze krijgen bijvoorbeeld ineens een grote order waarvoor ze extra personeel willen aannemen. Omdat crowdfunding nu eenmaal wat meer tijd nodig heeft, schiet onze lokale partner het geld dan voor.

Tot op heden zijn alle projecten doorgegaan. Mocht het gebeuren dat een project niet volledig wordt volgestort, kan het zijn dat de lening dus al wel is verstrekt aan de betreffende ondernemer. Indien nodig zorgt de lokale partner er dan zelf voor dat de financiering van de lening op een andere manier tot stand komt. 

Over Lendahand

Wat is Lendahand mesokrediet?

Bij mesokredieten draait het, net als bij microkredieten, om zelfredzaamheid. De ondernemer krijgt het geld tenslotte niet cadeau, maar moet de lening met rente terugbetalen. Hierdoor blijft hij of zij zo onafhankelijk mogelijk.
Mesokredieten voor het midden- en kleinbedrijf zijn er nog amper. Wij bieden daarom mesokredieten aan tegen een eerlijk tarief. De financierder ontvangt een aantrekkelijke, vaste rente en de meso-entrepreneur betaalt een fatsoenlijke en behapbare rentevergoeding.

Bekijk projecten

Wat is het effect van een mesokrediet?

De beste groeimotor voor de economie is een sterke middenstand. Met een mesokrediet geef je ondernemers kostbaar kapitaal in handen. Hiermee kunnen banen worden gecreëerd. Het betekent ook een inkomen om te kunnen eten en kinderen naar school te kunnen sturen.
Maar de impact is nog groter. De hele gemeenschap profiteert, want er ontstaat meer werkgelegenheid en economische groei. Zo komt er ook geld beschikbaar voor scholing, zorg en ontwikkeling.
In opkomende landen, (voormalige) ontwikkelingslanden met snelgroeiende economieën, vormt het MKB echter de missing middle: bedrijfjes kunnen vaak geen financiering krijgen. Daardoor kunnen ze niet de benodigde machines aanschaffen of personeel aannemen.

Wat doet Lendahand anders dan microkredietinstellingen?

Microkredieten zijn doorgaans bedoeld voor eenvoudige en vaak vergelijkbare bedrijfsactiviteiten. Denk aan een marktkraam, het fokken van klein pluimvee of kleinschalige handel. Vaak gaat het bovendien om standaardbedragen en standaardleentermijnen.
Microkredietinstellingen hebben niet de kennis in huis om grotere bedrijven te beoordelen. Die zitten tenslotte complexer in elkaar en hebben bijvoorbeeld meer werknemers, meer omzet en meer activa.
Maatwerk is dus een vereiste bij het verstrekken van mesokredieten. Om die reden werken wij uitsluitend samen met  lokale Lendahand partners die gespecialiseerd zijn in het financieren van MKB's.

Bekijk projecten

Wat is het beloningsbeleid van Lendahand?

Lendahand heeft een Beloningsbeleid op basis van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Het beleid geldt voor alle medewerkers van Lendahand en is erop gericht dat beloningen van medewerkers geen onwenselijke risico’s of gedrag opleveren ten aanzien van de specifieke dienstverlening aan relaties en/of ten aanzien van de soliditeit van Lendahand.

Beloningen
Lendahand keert aan alle medewerkers een vaste maandelijkse vergoeding uit die niet afhankelijk is van doelstellingen. Het management van Lendahand verdient een modaal inkomen van 40.000 euro bruto per jaar (2017).

Wij werken niet met gegarandeerde variabele beloningen.

Besluitvorming inzake het beloningsbeleid
Het beloningsbeleid wordt opgesteld door de directie. Doordat Lendahand een relatief kleine onderneming is wordt er geen remuneratiecommissie ingesteld, ook is er (nog) geen Raad van Commissarissen. Om die reden wordt het beloningsbeleid afgestemd met de Compliance Officer.

Aanpassen beleid
Minimaal jaarlijks wordt het beloningsbeleid opnieuw bekeken om te zien of het beleid voldoet aan de eisen van de directie, de geldende wet- en regelgeving en de belangen van de investeerders. Hierbij wordt bekeken welke vormen van beloning onwenselijk gedrag kunnen stimuleren en hoe het beloningsbeleid voorziet in passende maatregelen. Indien noodzakelijk kan de beoordeling vaker worden gedaan.

Waarom Lendahand?

De beste stimulans voor de economie is een sterke middenstand. Dát is onze opvatting. Ook in opkomende landen zouden kleine en middelgrote bedrijven heel goed kunnen bijdragen aan economische groei. Als de werkgelegenheid groeit, zorgt dit voor een daling van de armoede. En dat leidt weer tot betere gezondheidszorg en onderwijs. Het probleem is alleen dat het MKB in opkomende landen vaak geen toegang heeft tot (betaalbare) financiering. Banken zijn vooral ingesteld op grote bedrijven. Zij stellen eisen waar kleine ondernemingen niet aan kunnen voldoen. Voor microkredietinstellingen zijn deze bedrijfjes juist weer te complex. Daarom biedt Lendahand mesokrediet aan via crowdfunding.

In welke landen is Lendahand actief?

Momenteel in Colombia, op de Filipijnen, in Ghana, Zambia, Oeganda, Kenia, India, Georgië, Mongolië en Cambodja. Elk jaar komen daar een paar landen bij.

Bekijk projecten

Waarin is Lendahand onderscheidend tov andere crowdfunders?

-Lendahand verstrekt mesokrediet (vanaf $1000), geen microkrediet (tot $1000)

-Lendahand verstrekt leningen, geen donaties of aandelen

-Lendahand richt zich op bestaande bedrijfjes, niet op start-ups

-Lendahand betaalt rendement over het uitgeleende geld (3 tot 6% op jaarbasis)

-Lendahand richt zich uitsluitend op groeiende economieën, en dus niet op Nederland of ontwikkelingslanden

Bekijk projecten

Hoe ziet het verdienmodel van Lendahand er uit?

De marge die Lendahand verdient, komt volledig uit de rente die Lendahand ontvangt van Lokale Partners of andere Uitgevende Instellingen. De helft van deze ontvangen rente wordt aan jou uitgekeerd, de andere helft wordt door Lendahand ingehouden als marge. Lendahand houdt daarbij alleen een marge in als de Lokale Partner of andere leningnemer ook daadwerkelijk de rente betaalt. In 2016 bedroeg de gemiddelde marge van Lendahand 3.3%. Voor 2017 hebben wij onze marge gemaximeerd op 4%. VOORBEELD: een Lokale Partner betaalt 7% rente per jaar aan Lendahand voor de financiering van leningen via de Lendahand website. De helft hiervan (3.5%) wordt uitgekeerd als rente op de verstrekte lening, de andere helft houdt Lendahand in als marge.

Is Lendahand lid van de Branchevereniging Nederland Crowdfunding?

Ja. Lendahand is lid van de Branchevereniging Nederland Crowdfunding. Na een uitvoerige interne audit heeft Lendahand toestemming gekregen toe te treden. Lendahand commiteert zich daarbij aan de Gedragscode zoals die door de Branchevereniging is opgesteld.

Hoe werkt de juridische structuur van Lendahand?

Juridische structuur sinds het verkrijgen van de AFM-vergunning op 9 september 2016 (per project staat altijd aangegeven welke algemene voorwaarden van toepassing zijn):

Om investeringen via de Lendahand website mogelijk te maken, worden er schuldinstrumenten zoals obligaties uitgegeven aan de crowd (ook wel uitleners of investeerders genoemd). De verstrekker van het schuldpapier aan de crowd wordt ‘uitgevende instelling’ genoemd. Deze uitgevende instellingen zijn in de meeste gevallen lokale partners, ook wel financiële instellingen, die met het opgehaalde kapitaal het midden- en kleinbedrijf (MKB) financieren in opkomende markten. In sommige gevallen halen ondernemingen zélf ook direct als uitgevende instelling kapitaal op. Alvorens uitgevende instellingen toegang krijgen tot de Lendahand website om projecten beschikbaar te stellen, zullen zij aan de toegangs- en kwaliteitseisen moeten voldoen, waaronder acceptatie van de voorwaarden voor het gebruik van het Lendahand platform.

De crowd kan op de website één of meerdere projecten (proposities) selecteren waaraan zij financiering wil verstrekken door middel van de aankoop van obligaties (of vergelijkbare instrumenten) van 50 euro per stuk. Nadat een betaling van een investeerder succesvol is verwerkt, komt de koopovereenkomst tot stand. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat het project (de propositie) voldoende inschrijvers heeft. Investeerders accepteren de algemene voorwaarden waarvan de koopovereenkomst onderdeel uitmaakt. Zodra de propositie volledig is gefinancierd, is aan de opschortende voorwaarde voldaan en worden de obligaties uitgegeven aan de investeerders die zich door middel van een betaling hebben ingeschreven voor de betreffende propositie.

Juridische structuur voorafgaand aan de verkregen AFM-vergunning: 

Lendahand Finance BV geeft verhandelbare obligaties (effecten) uit aan de uitleners (de crowd) en investeert de op deze manier verworven gelden vervolgens via het eigen vermogen van de aan haar gelieerde vennootschap in leningen aan de lokale partners van Lendahand. De operationele activiteiten van Lendahand (website, marketing, IT) zijn ondergebracht in een separate entiteit: Hands-On BV.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Klachtenprocedure Lendahand:

Klachten kunnen per email (info@lendahand.com), per telefoon (010-717 18 15) of via de chatfunctie op de website worden doorgegeven. Op e-mails wordt binnen 1 werkdag gereageerd en in de reactie wordt aangegeven wat eventuele vervolgstappen zullen zijn. Lendahand zal zich vervolgens maximaal inspannen het ontevreden gevoel zsm weg te nemen.

Alle communicatie tussen Lendahand en een uitlener die een klacht indient, zal plaatsvinden via het bij haar bekende e-mailadres, tenzij anders is bepaald.

Klachten worden altijd opgeslagen in een digitaal archief, zodat deze te allen tijde reproduceerbaar zijn.

Klachten worden beoordeeld naar Nederlands recht en in overeenstemming met de algemene voorwaarden.

Lendahand is als vergunninghoudende onderneming aangesloten bij Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Mocht jouw klacht onverhoopt niet worden opgelost door Lendahand, dan kun je contact opnemen met KiFiD.

Hoe kan ik opzeggen?

Als je om wat voor reden dan ook niet meer wilt uitlenen via Lendahand en dus wilt opzeggen, kun je een mail sturen naar info@lendahand.com. Na de laatste terugbetaling op jouw bankrekening zal jouw account dan door ons worden gedeactiveerd. 

Wat is LemonWay?

LemonWay is een gereguleerde betaalinstelling gevestigd in Frankrijk. Het bedrijf is opgericht in 2007 om innovatieve oplossingen aan te bieden ten aanzien van beveiligde betaling, bankieren, creditcard en internet. Sinds 24 december 2012 is Lemon Way een betaalinstelling erkend door de ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) in Frankrijk, met de Inter Bank Code (IBC) 16568. LemonWay staat in Nederland als zodanig officieel geregistreerd bij De Nederlandse Bank. Lemon Way biedt betalingsoplossingen aan voor o.a crowdfunding platformen, marktplaatsen, e-commerce sites en mobile payments.

Wat betekent het om gereguleerd te zijn?

Het plaatsen van projecten (proposities) op de Lendahand website is een door de AFM gereguleerde activiteit. Ook voldoet Lendahand aan de door De Nederlandse Bank gestelde kapitaalseis van EUR 125.000.

Lendahand faciliteert de aanbieding van verhandelbare obligaties of financiële instrumenten op de Lendahand website conform de Wet giraal effectenverkeer (Wge). Lendahand zal als vergunninghoudende beleggingsonderneming zelfstandig een verzameldepot in de zin van de Wge aanhouden, waarbij voor iedere uitgifte van obligaties een separaat verzameldepot ontstaat.

In deze structuur worden de obligaties van een uitgevende instelling (meestal een lokale partner) bij uitgifte ingebracht en aangehouden in het desbetreffende verzameldepot. Deze stukken kwalificeren als Wge-conform bewaarde financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van Lendahand en als zodanig worden beschermd. De verkregen obligaties door de crowd vallen derhalve altijd buiten een eventueel faillissement van Hands-on BV (die de merknaam Lendahand voert).

De aanbiedingen van de uitgevende instellingen zelf staan niet onder toezicht van de AFM. Vandaar dat er bovenaan sommige pagina’s op de website een waarschuwingsbalk wordt getoond. Deze banner informeert enkel over het feit dat het aanbod op de website is vrijgesteld van de verplichting om een door de AFM gekeurde prospectus te publiceren. Lendahand en de uitgevende instellingen waarmee wordt samengewerkt, maken gebruik van een vrijstelling voor deze prospectusplicht die geldt tot EUR 2,5 miljoen per uitgevende instelling per jaar.