Soorten investeringen

funding gap emerging markets

Financiële instelling

Investeer in meerdere bedrijven tegelijk

Voordelen van investeren in een financiële instelling:
  • Jaarlijkse rente tussen 4% - 7%
  • Risico’s zoals valutaschommelingen zijn veelal gedekt (behalve bij dollar-projecten). Dit geldt doorgaans ook voor faillissementen van individuele klanten van de financiële instelling, afhankelijk van de reserves en het eigen vermogen van de instelling.

Bedrijf

Investeer in één (groot) bedrijf

Voordelen van investeren in één bedrijf:
  • Jaarlijkse rente tussen 5% - 9%
  • Gezinnen en bedrijven in opkomende landen krijgen toegang tot basisbehoeften zoals (schone) energie, wat bijdraagt aan de vermindering van CO2.
  • Bedrijven in de landbouwsector leveren een belangrijke bijdrage aan de voedselzekerheid in ontwikkelingslanden.

Verstrek leningen met 0% rente

  • Maak het verschil voor lokale bedrijfjes in ontwikkelingslanden.

Bekijk alle projecten