Soorten investeringen

funding gap emerging markets

Financiële instelling

Investeer in meerdere bedrijven tegelijk

Door in financiële instellingen te investeren, verstrek je (micro-)leningen aan verschillende kleine en middelgrote bedrijven in opkomende landen. Met één investering bereik je dus meerdere ondernemers tegelijkertijd.

Een investering in een financiële instelling is deels beschermd. Het risico op faillissement en valutaschommelingen (bij investeringen in euro-projecten) wordt grotendeels gedekt door de financiële instelling. Daarnaast verspreiden zij de investering over meerdere, verschillende MKB-ondernemers.

Investeren in een financiële instelling levert jou een jaarlijkse rente tussen 4% - 7% op. De kredietscore van deze leningen bedraagt A of B (op een schaal van A tot E). Het historische afschrijvingspercentage sinds 2013 voor deze investeringscategorie is 0,37%. Uiteraard is dat geen garantie voor toekomstige investeringen.

Lendahand selecteert louter financiële instellingen met een sociale missie die financiering zoeken waarmee zij lokale ondernemers een betaalbare lening kunnen aanbieden. Daarnaast evalueren wij de bijdrage die zij leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN. Ons netwerk bestaat uit:

- Microfinancieringsinstellingen: zij zijn toegewijd aan het helpen van kleinschalige ondernemers en gezinnen met een laag inkomen. Hun lokale fysieke aanwezigheid biedt ondernemers persoonlijke begeleiding en kennisdeling.

- Digitale leenplatformen: zij bieden groeikapitaal aan kleine en middelgrote ondernemingen in opkomende landen. Zij werken voornamelijk online, waardoor ze ondernemers sneller en tegen lagere rentes leningen kunnen aanbieden.

Voordelen van investeren in een financiële instelling:
  • Jaarlijkse rente tussen 4% - 7%
  • Risico’s zoals valutaschommelingen zijn veelal gedekt (behalve bij dollar-projecten). Dit geldt doorgaans ook voor faillissementen van individuele klanten van de financiële instelling, afhankelijk van de reserves en het eigen vermogen van de instelling.
  • Jouw investering bereikt en versterkt meerdere ondernemers tegelijkertijd.

Bedrijf

Investeer in één (groot) bedrijf

Met dit type investering financier je direct een particulier bedrijf met winstoogmerk in een opkomend land. Deze bedrijven zijn voornamelijk actief in de sectoren ‘schone energie’ en ‘landbouw’. Ze leveren meestal fysieke producten aan eindklanten, al dan niet op krediet.

Lendahand selecteert uitsluitend bedrijven die aan onze strenge financiële criteria voldoen. De risico’s op faillissementen zijn bij dit type investeringen niet gedekt door een tussenpartij en daarmee hoger dan bij investeringen in financiële instellingen. De valutaschommelingen (op euro-projecten) worden daarentegen wel afgedekt.

Rechtstreeks investeren in een bedrijf levert jou een jaarlijkse rente tussen 5% - 9% op. De kredietscore van deze leningen bedraagt B of C (op een schaal van A tot E). Het historische afschrijvingspercentage sinds 2013 is voor deze investeringscategorie circa 5%.

Alleen bedrijven die kunnen aantonen dat zij bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN komen in aanmerking. Via Lendahand krijgen deze impactvolle bedrijven toegang tot financiering met een lager rentetarief dan normaal voor hen beschikbaar is.

Voordelen van investeren in één bedrijf:
  • Jaarlijkse rente tussen 5% - 9%
  • Gezinnen en bedrijven in opkomende landen krijgen toegang tot basisbehoeften zoals (schone) energie, wat bijdraagt aan de vermindering van CO2.
  • Bedrijven in de landbouwsector leveren een belangrijke bijdrage aan de voedselzekerheid in ontwikkelingslanden.

Lening aan een klein bedrijf

Verstrek leningen met 0% rente

Op zoek naar een manier om je geld nog meer betekenis te geven? Met een directe lening aan een klein bedrijf in een ontwikkelingsland verdien je enkel sociaal rendement, waardoor de tarieven voor de ondernemer zo laag mogelijk blijven.

Voor deze kleine, impactvolle bedrijven zijn de financieringsmogelijkheden in hun eigen land ontoereikend. Als ze er al voor in aanmerking komen, dan zijn de kosten van een lening vaak ontzettend hoog. Door jou geen rente te betalen voor hun lening, houdt Lendahand de kosten zo laag mogelijk. Het stelt de kleine bedrijven in staat zich volledig op hun groei te richten. Veelal gaat het hierbij om bedrijfjes die actief zijn in de landbouwsector.

Houd er rekening mee dat deze leningen, ondanks de hoge impact, een hoog risico met zich meebrengen. De leningen leveren jou 0% rente op. De kredietscore van deze leningen bedraagt C of D (op een schaal van A tot E). Het historische afschrijvingspercentage sinds 2013 is voor deze investeringscategorie circa 9%.

Voordelen van lenen aan een klein bedrijf:
  • Maak het verschil voor lokale bedrijfjes in ontwikkelingslanden.
  • Draag bij aan het creëren van nieuwe banen.
  • Dicht de financieringskloof voor bedrijven die vaak over het hoofd worden gezien of waar simpelweg geen financieel product voor beschikbaar is.

Bekijk alle projecten