Type investeringen

funding gap emerging markets

Investering via lokale partner

Financiering van ondernemers in opkomende landen via lokale financiële instellingen.

Indien je ervoor kiest om te investeren via lokale partners, dan verstrekken zij met dat geld een lening aan de door jou gekozen ondernemer. Jij verstrekt dus groeikapitaal aan een bedrijf terwijl je risico loopt op de zorgvuldig geselecteerde financiële instelling die ertussen zit. In eerste instantie dekken onze lokale partners het risico op wanbetaling en valutaschommelingen af. Deze partners houden daar financiële reserves voor aan en ook kan het eigen vermogen eventueel worden aangesproken.

Voordelen:
  • Ondernemer gescreend door partner o.b.v. diverse criteria, ook op aantal nieuwe banen
  • 2% tot 5% rente per jaar
  • Risico's (valutaschommelingen en faillissementen) grotendeels afgedekt

Directe investering

Financiering van ondernemers in opkomende landen.

Hierbij is de geselecteerde onderneming zelf tegenpartij, er is dus geen sprake van een partij die ertussen zit. Het gaat vooral om ondernemingen die actief zijn op het gebied van schone energie. De rentes liggen hoger dan bij investeringen via een lokale partner, maar de risico's zijn dan ook groter. Bij dit type investering wordt het risico op faillissement niet afgedekt.

Voordelen:
  • Gezinnen en bedrijven toegang geven tot basisbehoeften zoals (schone) energie
  • 4% tot 7% rente per jaar
  • Substantiële bijdrage aan CO2-reductie in opkomende landen

Co-financiering

Financiering van ondernemers in opkomende landen samen met gerenommeerde partijen.

Het gaat bij deze vorm van investeren om een samenwerkingsverband van Lendahand met een grote (sociale) investeerder of een professionele institutionele belegger. Deze ervaren partijen, vaak zelf al jarenlang actief in het betreffende land, selecteren projecten waarin wordt geïnvesteerd. Investeerders krijgen op de Lendahand website de mogelijkheid om samen met de betreffende partij de projecten (mee) te financieren.

Voordelen:
  • Impact vooral op het gebied van agricultuur, huisvesting en drinkwater
  • 2% tot 5% rente per jaar
  • De selectie en monitoring van deze partners wordt gedaan door zeer ervaren partijen in Nederland

Bekijk alle projecten